faq fsc links contact home

parket vloeren

Verkleuren van hout
Het kiezen van de juiste kleur is erg moeilijk als u zelf voor de keuze staat om uw woning in te richten. Hout en in het specifiek parketvloeren zullen vanwege hun aanwezigheid grotendeels de sfeer bepalen bij u in huis. Een zeer wel overwogen keuze is essentieel om enige teleurstelling te voorkomen.
Iedereen die houten parketvloeren aanschaft weet dat hout onder invloed van zonlicht op termijn zal gaan verkleuren. Voor deze verkleuring is met name ultraviolette straling in het licht verantwoordelijk. Deze intensivering van kleur zal de eerste 6 maanden sneller gaan dan in het verloop van het verkleuringsproces wat uiteindelijk 2 jaar in beslag zal nemen. Het hout wordt dieper van kleur en kan enigszins vergelen. Dit hangt ook af van de afwerking die u op uw parketvloer laat aanbrengen.
Om u een indicatie te geven, kunt u per houtsoort het verschil zien van een houtsoort die pas is afgewerkt en dezelfde houtsoort na verkleuring.

Hardheid per houtsoort
De door ons verwerkte houtsoorten hebben verschillende eigenschappen, de belangrijkste voor een parketvloer zijn de hardheid en de ‘werking’ (zwelling en krimp). Tevens hebben wij een kleurindicatie toegevoegd, de aanvangskleur wijkt meestal wat af van de uiteindelijk te bereiken kleur. De hardheid zegt niet alles over de ‘werking’, een houtsoort als Ipé of Sucupira is erg hard, maar is ook bekend als krimpgevoelig. Eiken is minder hard, maar taaier en gelijkmatiger in zijn ‘werking’. Soms is hardheid gewenst, bijvoorbeeld bij zeer intensief gebruikte vloeren, zoals in een restaurant of café. Informatie over de hardheid van houtsoorten in een tabel.