Welke soorten vloerverwarming zijn er?


“Natte” vloerverwarming
Bij deze vorm liggen de verwarmingsbuizen in de strijklaag. Deze strijklaag dient te voldoen aan NEN2741. Daarnaast moet de vereiste theoretische geleidingsweerstand tussen de 0,10- 0,12 m2 K/W liggen. Een belangrijk aspect is de dekking van de afwerklaag boven de vloerverwarmingsleiding. Deze moet minimaal 3 cm zijn in verband met sterkte en warmtespreiding in de vloer. Een grotere dekking is niet wenselijk uit oogpunt van regelbaarheid van de verwarming.
De zandcement- of anhydriet dekvloer kan rechtstreeks op de constructievloer aangebracht zijn, een zogenaamde vaste dekvloer. In dit geval is de constructievloer aan de onderkant voorzien van een thermische en zonodig dampremmende isolatie.
Bij een zwevende dekvloer dient er onder deze dekvloer een thermische- of thermisch- akoestische isolatielaag van voldoende hardheid te zijn aangebracht. Deze dient als vochtblokkade, voorkomt warmteverlies naar de fundering en kruipruimte en beperkt geluidsoverdracht in gestapelde bouw.

“Droogbouw” systemen op bestaande zandcementstrijklaag ( bijv. Jupiter, WTH IFD systeem )
Bij deze vorm zijn er veel minder randvoorwaarden dan bij de natte systemen. Op de vlakke (constructie) vloer worden isolatie/draagplaten van polystyreen of karton gelegd. Hierin worden warmtegeleidingsplaten voorzien van goten aangebracht, waar de kunststof verwarmingsbuizen in komen te liggen. De verwarmingsbuizen worden daarna afgedekt met een afwerkvloer, bijvoorbeeld Fermacel-platen. Het nadeel van dit systeem is dat het aanmerkelijk duurder is dan het natte systeem. Hierdoor wordt het droogbouw systeem voornamelijk in renovatieprojecten toegepast.

Elektrische vloerverwarming
Deze zwakstroomverwarming wordt aangebracht in een dikke strijklaag of in microbeton. Er bestaan ook systemen die in matten op de strijklaag worden gelegd. Een nadeel van deze vorm is dat er grote temperatuurverschillen kunnen ontstaan. De laatste tijd zijn er nieuwe, verbeterde varianten op de markt gekomen, die ook plaatselijk kunnen verwarmen.
Aangezien deze vorm van verwarmen in verhouding tot verwarmen met behulp van aardgas hoge energiekosten geeft, komt de combinatie met parket nauwelijks voor.
Deze verwarming wordt voornamelijk toegepast in kleine, niet permanent verwarmde vloeren zoals bijvoorbeeld in badkamers. Bij de juiste verlegging van de verwarmingsmatten is de vloertemperatuur zeer egaal en goed regelbaar.

Is vloerverwarming nodig wanneer men een parketvloer aanschaft?


De voor en nadelen van vloerverwarming onder een houten vloerafwerking moeten goed worden afgewogen.

Om te beginnen voelt een houten vloerafwerking zonder vloerverwarming in verhouding tot een stenen vloer niet koud aan bij het belopen met blote voeten. Dit heeft te maken met de lage warmtegeleidingscoëfficiënt van hout. Een belangrijke consequentie van vloerverwarming is, dat de temperatuur van de verwarming gedurende het stookseizoen maar geleidelijk mag variëren, om krimp en zwelling van het hout (en daardoor scheuren!) te voorkomen. Wij raden dan ook aan een H.R.-ketel aan te schaffen met modulerende eigenschappen, die er zorg voor draagt, dat uw vloerverwarming optimaal wordt gebruikt en hoge warmtepieken vermijdt. Snelle en/of grote wisselingen in de temperatuur van het water zijn niet aanvaardbaar en brengen schade toe aan uw parketvloer!

Is er een protocol waar ik me aan moet houden?


Wanneer gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming in combinatie met een parketvloer, is het nodig om het onderstaande uitvoeringsprotocol te volgen. Indien aan deze spelregels wordt voldaan, wordt het risico tot een minimum beperkt.

Uitvoeringsprotocol

Vóór het aanbrengen van de vloerafwerking
• Bij natte systemen (buizen in cement/beton/anhydriet) dient de vloer een week per cm afwerkvloerdikte met een minimum van 4 weken te drogen c.q. uit te harden alvorens te starten met verwarmen.
• Bij droogbouw systemen kunt u binnen 24 uur gewoon het systeem starten en gelijk beginnen met de montage van de parketvloer. Uiteraard dient u tijdens de montage de vloer niet te verwarmen.

Opstoken van de vloerverwarming, vóór het aanbrengen van de parketvloer

• Het water van de vloerverwarming verwarmen tot 20ºC.
• Gedurende vijf achtereenvolgende dagen de temperatuur van het water verhogen met telkens 5ºC per dag tot de maximale werktemperatuur van 45ºC.
• Deze temperatuur van het water van de vloerverwarming verlagen met 5ºC per dag tot 20ºC. Bij een vaste dekvloer is het stapsgewijze verlagen van de temperatuur niet nodig. Dan wel 5 rustdagen in acht nemen.
• Bovenstaande cyclus eenmaal herhalen.


Aanbrengen van de parketvloer
• De houten delen moeten gedurende 3 tot 7 dagen acclimatiseren onder de gebruikelijke omstandigheden van de ruimte of omgeving waar ze komen te liggen. Tijdens dit acclimatiseren mag de temperatuur niet lager zijn dan 10ºC en niet hoger dan 20ºC. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 45 en 60% liggen.
• Schakel de vloerverwarming uit tijdens het aanbrengen van de houten vloerafwerking (en het eventuele voorstrijkmiddel en/of de eventuele egalisatielaag).
• Gebruik een dispersielijm die volgens de fabrikant geschikt is voor vloerverwarming of een polyurethaanlijm.


Na het aanbrengen van de houten vloerafwerking.
• MINIMAAL drie tot zeven dagen wachten.
• De temperatuur van het water verhogen (volgens bovenstaand schema) tot de maximale watertemperatuur van 45ºC.
• De temperatuur van het vloeroppervlak mag hoogstens 28ºC bedragen.
• Tijdens het stookseizoen de temperatuur van de vloer en het water geleidelijk laten variëren ( een HR ketel doet dit automatisch!) en geen nachtverlaging toepassen.

Hoe kan ik de risico’s van werking zo veel mogelijk voorkomen?


Om de bestaande risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, is het noodzakelijk te zoeken naar een geschikt type parket.

De meest geschikte soorten parket op vloerverwarming zijn rechtstreeks gelijmde, conventionele parketvloeren zoals mozaïek, 2-laags parket of de nieuwe generatie tapisvloeren, zoals Equi. Deze types parketvloeren hebben de laagste isolatiewaarden, m.a.w. geven de warmte het beste door.

Toepassing van 6 of 9 mm tapisvloeren is ook mogelijk, doch hierbij bestaat de kans op geringe naadvorming. In geval van tapis is het is beter om een Eiken mozaïekvloer als tussenvloer te gebruiken, daar de warmte-isolatie minder is ten opzichte van spaanplaat.
Wij adviseren het te leggen parket minimaal 1 week van te voren te leveren en te verspreiden in de te beleggen ruimte om het te laten acclimatiseren

Welke houtsoort kan ik het beste nemen?


Om te beginnen is de keuze natuurlijk vrij. Sommige houtsoorten zijn echter stabieler dan andere.
Er zijn zelfs houtsoorten die niet te aan te raden zijn op vloerverwarming. De houtsoorten die het minst vochtgevoelig zijn, zijn het meest geschikt voor vloerverwarming. Dit zijn de traditionele houtsoorten zoals Eiken, Merbau, Afzelia, Afrormosia, Panga-Panga, Padoek, Wengé, Teak, Kambala.
Beuken, Guatambu, Essen, Robijn en Maple zijn niet aan te raden op vloerverwarming.

Wat is het rendement van de vloerverwarming met parket?


Vloerverwarming kan alleen bij houten vloerafwerkingen die hoogstens 18 mm dik zijn. De warmteweerstand van de vloerafwerking zelf mag hoogstens voor bijverwarming 0,18 m² K/W en voor hoofdverwarming 0,14 m²• K/W bedragen.
Anders wordt de warmteoverdracht van het oppervlak te laag.

Uit indicaties blijkt dat hoe dunner de parketvloer is, hoe meer warmte wordt doorgelaten. Exacte cijfers zijn afhankelijk van de gekozen houtsoort.

Wat moet ik doen om het hout stabiel te houden wanneer de verwarming aanstaat?


Parketvloeren worden teruggedroogd tot een vochtpercentage van 7-9%. Dit houtvochtpercentage is in evenwicht met een luchtvochtigheid van 50% - 60%. Bij een verandering in luchtvochtigheid zal het houtvochtpercentage veranderen.Verandering van houtvochtpercentage impliceert dat het hout krimpt of uitzet.
U kunt zich voorstellen dat eenzijdige verwarming van de onderkant van de vloer het hout vanaf de onderkant uitdroogt. Luchtvochtigheid moet dus in theorie worden toegevoegd, om het evenwicht te behouden en er dus geen (of minder) krimpnaden kunnen ontstaan.
Veelal is het verstandig dit door middel van een luchtbevochtiger te realiseren.

Goede afspraken maken met uw verwarmingsspecialist voorkomt problemen!

Vraag de installateur naar de exacte specificaties van het systeem, o.a. in verband met voldoende verwarmingscapaciteit De vraag hierbij is of de oppervlaktetemperatuur van 28°C voldoende is voor het bereiken van de gewenste ruimtetemperatuur en of er eventueel radiatoren moeten worden bijgeplaatst.
Indien men geen radiatoren wenst, kan er als aanvulling wandverwarming worden toegepast.

Zijn er algemene aanbevelingen voor parket op vloerverwarming te geven?


Bij voorkeur mozaïekachtige of Equi vloeren op vloerverwarming toepassen.
Het systeem direct verlijmen op cementdeklaag. Traditioneel parket 6 – 9 mm op spaanplaat 12 mm: hierbij treedt mogelijk lichte naadvorming op, dit parket heeft een hogere warmtegeleidingsweerstand. Beter is om te werken op eiken ondervloermozaïek.
Naadvorming kan worden beperkt door de luchtvochtigheid op peil te houden, eventueel gebruik maken van een luchtbevochtiger.
Raakt u niet in paniek als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch krimpnaadjes ontstaan. Deze zullen, wanneer u de verwarming niet gebruikt (en de luchtvochtigheid weer de normale waarden aanneemt), weer grotendeels verdwijnen.
Gebruik rustige houtsoorten zoals onder andere Teak, Afzelia, Eiken, Kambala, Afrormosia, Panga-Panga, Wengé, Merbau of Padoek.
Wanneer u werkt met bourgogne, deze liever niet breder dan 15 cm breed in de reeds genoemde houtsoorten.

Wij gaan er vanuit u hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de wetenswaardigheden die op dit moment bij ons bekend zijn over vloerverwarming in combinatie met parket. Het kan u wellicht helpen om een mooie parketvloer uit te zoeken op een verwarmde ondervloer en daarmee een hoop comfort en warmte te ervaren.

Is er een vochtscherm nodig als ik parket neem op vloerkoeling?


Wanneer een vloerverwarming - en vloerkoelinstallatie goed zijn ontworpen zullen er geen extremere temperaturen in de vloer optreden dan zonder deze installatie. Met andere woorden, een verwarmde vloer wordt niet warmer dan een vloer waar de zon op schijnt en een gekoelde vloer wordt niet kouder dan een onverwarmde vloer in de winter. Alleen is op het moment van verwarmen en koelen de luchtvochtigheid mogelijk anders dan in een normale situatie het geval zal zijn. Dit kan leiden tot een interactie aan de bovenzijde van het parket in de vorming van condens. Hoewel condensvorming in dit geval tot de bovenkant van het parket beperkt blijft, is ons advies om zowel bij vloerverwarming als vloerkoeling een vochtscherm (als voorzorg) aan te brengen.

Zijn er controlemaatregelen te nemen om problemen te voorkomen?


Om de juiste controlemaatregelen te kunnen nemen zullen eerst de problemen goed in kaart moeten worden gebracht. De te verwachten problemen zijn veelal terug te voeren op een onjuist ontworpen of niet correct functionerende installatie. Een juist ontwerp met gedegen en eerlijke informatie naar de eindgebruiker is daarbij een eerste vereiste. Hierbij is het gewenst dat de parketleverancier zijn eisen, betreffende de maximale en minimale vloertemperatuur, duidelijk kenbaar maakt aan de ontwerper van het vloersysteem. Maximaal 28 °C en minimaal 20 °C zijn de uitgangspunten! Verdere controle zal zich dan toespitsen op het voorkomen van het onjuist functioneren van de installatie. Hiertoe zal een goede regelunit met de benodigde beveiligingen tegen te hoge en lage watertemperaturen geplaatst moeten worden.

Wat wordt er bedoeld met 'het dauwpunt'?


Het dauwpunt is hetzelfde als het condenspunt. Dat is het punt van een bepaalde temperatuur waarbij het vocht uit de lucht gaat condenseren. Dit dauwpunt is in grote mate afhankelijk van de luchtvochtigheid. In vochtige lucht zal sneller condens optreden dan in droge lucht. Een temperatuur beneden het dauwpunt kan plaatselijk voor condens zorgen, denk bijvoorbeeld aan een koude fles uit de koelkast die in een verwarmde ruimte geplaatst wordt. De fles zal beslaan. Er zal zich een laagje vocht op afzetten (condens). Hetzelfde kan gebeuren wanneer de watertemperatuur van de vloerkoeling te laag is. Het vloeroppervlak wordt te koud in verhouding met de ruimtetemperatuur. Er zal condensvorming optreden. Naarmate de relatieve luchtvochtigheid hoger wordt in de ruimte is condensvorming sneller te verwachten.

Wat is de minimumtemperatuur die geadviseerd wordt?


Om condens op of in de vloer te voorkomen zal de minimale watertemperatuur worden bepaald c.q. afhankelijk zijn van de luchtvochtigheid en warmte op dat moment. Deze temperatuur kan dus van moment tot moment variëren, in ons klimaat ongeveer tussen 16° en 19°C. Wij adviseren in de regel een minimale watertemperatuur van 18°C te hanteren, zodat we aan de veilige kant zitten voor het geval dat de luchtvochtigheid plotseling sterk toeneemt (bijvoorbeeld bij een snel naderende onweersbui). Om alle risico’s uit te sluiten kunt u overgaan tot het aanschaffen van betrouwbare regelapparatuur, zodat de watertemperatuur automatisch boven de condensgrens gehouden wordt.

Wat zijn de consequenties i.v.m condensvorming op leidingen in de dekvloer?


Condensvorming op de installatie hoeft niet schadelijk te zijn als de installatie is opgebouwd uit kunststof of corrosievaste (roestvaste) materialen. Condens die op de leidingen in de vloer optreedt kan daar echter wel schade veroorzaken, wanneer dit condens in aanraking kan komen met onbehandeld wapeningsstaal. Ook kan condensvorming in de vloer een forse uitzetting van de constructie geven, wat tot bouwkundige schade aan de omringende wanden kan leiden. Tevens is een afwerkvloer van anhydriet (gipsgebonden gietvloer) vochtgevoelig en zal bij langdurige condensvorming zijn sterkte verliezen en gaan verzepen. De parketvloer kan dan loskomen van de vloer, daarom moet condensvorming te allen tijde worden voorkomen!

Wat is condensbewaking?


Condensbewaking is er op gericht om condensvorming in de vloer te voorkomen. Omdat de vloeroppervlaktetemperatuur altijd hoger is dan de temperatuur van het water in de gekoelde leiding kan er zo nooit condens in of op het parket ontstaan. Mocht dit wel het geval zijn, dan staat de koeling veel te koud afgesteld (fout ontwerp of niet goed functionerende installatie!) en bestaat de kans dat de vloerconstructie intussen verzadigd is van vocht.

Hoe werkt condensbewaking precies?


Condensbewaking kan op diverse manieren worden toegepast. De meest eenvoudige manier is het plaatsen van een sensor op het koudste deel van de installatie, die bij het detecteren van condensvorming (weerstandsmeting wordt beïnvloed door een condensatiefilm op de sensor) de koeling uitschakelt of de primaire toevoer van gekoeld water in de installatie afsluit. Een meer gecompliceerde regelaar berekent het dauwpunt (=100% vochtigheid) en schakelt de installatie uit voordat het dauwpunt bereikt wordt (bijvoorbeeld bij 95% vochtigheid). Dus condensbewaking is eigenlijk een must! In principe worden er door een goede condensbewaking veel problemen voorkomen. Wij adviseren dan ook, wanneer u overweegt parket aan te schaffen in het geval van vloerverwarming en vloerkoeling, zich goed te laten informeren of er gebruik wordt gemaakt van condensbewaking. Helaas zijn niet alle vloerkoeling systemen voorzien van condensbewaking. Andere externe bewakingsystemen zullen dan nodig zijn om condensproblemen te voorkomen.

Waar moet ik verder aan denken wanneer ik parket wil op vloerkoeling?


Wanneer het parket geplaatst wordt op een vloerverwarming - en/of vloerkoelinstallatie moet de warmteweerstand van de totale parketopbouw inclusief onderla(a)g(en) beneden de maximaal gestelde waarde (Rc waarde) blijven, om de uitwisseling van energie met de installatie niet teveel te belemmeren. Deze waarde wordt bij installaties met vloerverwarming- en/of vloerkoeling meestal gesteld op maximaal Rc= 0,13M² K/W.

Wat is de invloed van vloerkoeling op de luchtvochtigheid in de kamer?


De meeste airco - installaties zullen de lucht niet alleen koelen maar ook ontvochtigen. Het positieve effect van deze ontvochtiging is dat we gemakkelijker kunnen zweten of zelfs zweten zonder dat we dat in de gaten hebben. Het negatieve effect is dat we daardoor ongemerkt veel vocht verliezen en kunnen uitdrogen als we onvoldoende drinken. Vloerkoeling daarentegen verandert niets aan de absolute luchtvochtigheid. Wel zal de luchttemperatuur (als gevolg van het gekoelde oppervlak) afnemen, waardoor de luchtvochtigheid relatief iets zal toenemen. Omdat we door de koeling voldoende energie kunnen uitstralen is er geen behoefte om te gaan zweten en wordt de hogere luchtvochtigheid niet als negatief ervaren.

Gelden de eisen voor vloerverwarming, zoals bijv. warmteweerstand, ook bij vloerkoeling, om toch enig rendement te krijgen?


Voor vloerverwarming en – koeling gelden dezelfde randvoorwaarden.

faq fsc links contact home

parket op vloerverwarming

Steeds vaker worden parket op vloerverwarming toegepast. Dit is niet verwonderlijk. De combinatie zorgt voor een behaaglijke vloer met een warme en natuurlijke uitstraling. Om optimaal te genieten van deze combinatie, is het zaak voor de parketspecialist om bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen. Deze handleiding geeft u de informatie om de risico’s, die deze combinatie met zich meebrengt, tot een minimum te beperken.

Welke soorten vloerverwarming zijn er?

Is vloerverwarming nodig wanneer men een parketvloer aanschaft?

Is er een protocol waar ik me aan moet houden?

Hoe kan ik de risico's van werking zo veel mogelijk voorkomen?

Welke houtsoort kan ik het beste nemen?

Wat is het rendement van de vloerverwarming met parket?

Wat moet ik doen om het hout stabiel te houden wanneer de verwarming aanstaat?

Aanbevelingen vloerverwarming in het kort samengevat.

 

Bronvermelding: SBR, WTH, Jupiter, Parketfabriek Lieverdink

Terug naar vorige pagina